Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Публичният и частният сектор се обединяват в името на Финтех бъдещето на България

Накратко

  • Българска финтех асоциация (БФА), Стопанския факултет към Софийския университет, подкрепени от Mastercard, NEXO и StikCredit, организират Финтех хакатон “From Zero To Fintech” на 19 – 27 Март 2022 г.
  • Целта на хакатона е да помогне на развитието на Фитнех идеи и бизнес планове чрез семинари и менторство от доказани специалисти в сферата на Финтех технологиите, маркетинга, продажбите, регулациите и инвестирането
  • Участниците ще могат да развиват свои собствени идеи, да тестват свои апликации с отворени ‘dummy data’ или да разрешават Финтех бизнес проблеми от реалния живот
  • Най-добрите идеи ще получат награди за реализация на Финтех бизнес плановете на пазара
  • Събитието е напълно безплатно и отворено за регистрация за всички интересуващи се от развитие на съвременни проекти за дигитални финанси
  • Участниците могат да се явят в предварително организирани отбори или индивидуално като организаторите ще им помогнат за намиране на екип 
  • Регистрирайте се тук

Българска финтех асоциация (БФА) и Стопанския факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, подкрепени от Mastercard, NEXO и StikCredit, организират Финтех хакатон “From Zero To Fintech”. Хакатонът своеобразна следващата стъпка на Магистърската програма „Финанси, инвестиции и финтех“. Събитието ще се проведе между 19 и 27 март и е отворено за настоящи и завършили студенти, както и професионалисти с интерес в сферата на дигиталните финанси. Хакатонът ще е изцяло на английски и ще предостави на записалите се серия от семинари, водени от едни от най-изявените лица в маркетинга, продажбите, правото и регулациите, както и инвестирането във Финтех решения в България и Европа. Участниците ще имат възможност да разработват нови финтех бизнес планове за дигитални финансови услуги и продукти, да тестват свои апликации с отворени ‘dummy data’, предоставени чрез API от Iris Solutions PSD2 HUB или да разрешават Финтех бизнес проблеми от реалния живот.

Награди и жури

Всички разработени идеи ще бъдат оценявани, а най-добрите ще получат награди, за да могат по-лесно да бъдат реализирани на пазара. По време на оценяването на 27 март ще се проведе 3-часова Финтех конференция, където Финтех експерти от България и ЕС ще обсъждат теми относно бъдещето на дигиталните финанси.

„From Zero to Fintech“ е подкрепен от Техническия университет – София, Факултет по математика и информатика към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Telerik Academy, SoftUni, Data Science Society Bulgaria и Coding Girls – Bulgaria. 

Записването е напълно безплатно тук

Повече за Финтех хакатона

Хакатонът „From Zero To Fintech“ ще се проведе виртуално, а началото ще бъде дадено в събота, 19 март. На откриването на събитието ще присъстват представители на публичния и частния сектор в България и Европа, между които Министерството на финансите, Европейската комисия, Софийския университет и др., които ще имат възможност да разкажат за работата си в посока стимулиране на развитието на дигитални финансови решения.

Образователната част на хакатона ще се проведе в събота, 19 март, когато в рамките на седем семинара през целия ден участниците ще се срещнат с едни от най-изявените имена в сферата на Финтех. Аудиторията ще премине през теми като изготвяне на бизнес план/pitch deck, рекламиране на Финтех решения и представяне на Финтех проекти пред инвеститори. Специалист в сферата на продажбите на Финтех решения ще разкрие спецификите при реализиране на финтех продукти и услуги на пазара. Юрист ще разкаже накратко кои са основните регулации в сектора и ще хвърли повече светлина около законодателството в Европа и България. Представител на Комисията по финансов надзор ще разкаже за Иновационния хъб в небанковия сектор и как той работи в страната. Доказани професионалисти в сферата на дигиталните технологии ще споделят най-новото около развитието на технологии като блокчейн, cloud computing и други силно разпространени  технологични тенденции във Финтех сектора.

След като на участниците бъдат предоставени нужните знания и инструменти за разработване на Финтех бизнес идеи, те ще имат на разположение 5 дни, от 21 до 25 март, за да разработят своите отборни проекти. Отборите ще имат възможност да се допитват до ментори, специалисти в сферата на техния проект. В рамките на 20-минутни виртуални разговори, в удобно време за отборите и ментора, през седмицата отборите ще могат да доразвият идеята си с помощта на едни от най-изявените лица от българския Финтех свят.

Събота, 26 март, е отредена на изготвяне на 3-минутни видеа на всеки отбор. В тях те ще трябва да приложат на практика всичко научено през седмица и покажат най-доброто пред компетентно жури. 

Финалът на Финтех хакатона ще се състои на 27 март, когато всички идеи ще бъдат представени. Жури, съставено от специалисти и доказани професионалисти както от публичния, така и частния сектор от България, Силициевата долина и Близкия Изток, ще оценява и анализира представеното. По време на оценяването на бизнес идеите, организаторите ще проведат 3-часова Финтех конференция с физическо присъствие на говорителите в студио, която ще бъде излъчвана на живо. Темите на събитието са свързани с бъдещето на Финтех, последните тенденция в сектора и влиянието на Брекзит, COVID-19 и войната в Украйна върху развитието му. Участници в конференцията ще са доказани специалисти с изявено мнение по темите. Измежду участниците ще са партньорите на събитието Mastercard, Nexo, StikCredit, и др. 

В края на деня журито ще излъчи най-добрите 3 идеи. Победителите ще получат награди във формата на услуги, които да спомогнат за реализирането на бизнес идеите на пазара. Цялата програма по часове и повече информация за Финтех хакатона може да намерите на www.fromzerotofintech.com

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА УЧАСТИЕ НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО ТУК.