Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

ТБС Академия на Телелинк Бизнес Сървисис

ТБС Академия е проект на Телелинк Бизнес Сървисис който представлява, безплатно теоретическо и практическо обучение за IT инфраструктура с възможност, след приключване на програмата, да се стартира работа в компанията. Няма ограничения за кандидатстването.

Детайлно обяснение на програмата, стартова дата и цялата нужна информация.

Повече информация ТУК.