Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Новото издание на MentorMate DevCamp

Mentor mate logo 

МенторМейт организира поредното издание на MentorMate DevCamp - четири месечна обучителна програма, която дава възможост на млади таланди и студенти да развият необходимите знания и умения и да стартират кариерата си като Data Engineers, Cloud & DevOps или Automation QAs. 

През целия период на MentorMate DevCamp ще получавате съвети и насоки от едни от най-добрите експерти от МенторМейт, които влизат в ролята и на ваши индивидуални ментори. Не на последно място - ще получавате заплата по време на обучението. Цялостна информация и изискванията към кандидатите и начините за кандидатстване може да намерите по-долу:

Rookie to Data Rockstar - (https://bit.ly/3Owvqf4)
Rookie to Automation QA Rockstar - (https://bit.ly/3MDoqv9)
Rookie to Cloud & DevOps Rockstar - (https://bit.ly/3983DkO)

Таг