Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Стажантска академия в Методия

logo

Методия е технологичен доставчик на персонализирани бизнес решения от типа „бизнес като услуга“ (BaaS) и „софтуер като услуга“ (SaaS), насочени към енергийната и ютилити индустрии. Компанията е фокусирана върху разработката на дигитални продукти и на цялостен софтуер за управление на комплексни оперативни дейности на доставчици на електричество, газ, вода, отопление и други комунални услуги.

В Методия ние вярваме, че сътрудничеството между бизнеса и университетите е начинът да се осигури паралелно надграждане на  теория и практика, давайки възможност на студентите да участват в иновативни проекти, които отговорят на реалните нужди на бизнеса.

В нашата академия могат да се включат всички, които са насочили кариерното си развитие към ИТ сферата – бъдещи програмисти и бъдещи бизнес консултанти и анализатори.

Участниците преминават специализирано обучение в малки групи, надграждащо натрупаните знания. Ние се стремим да предоставим нужната подкрепа, така че всеки стажант да продължи своето кариерно развитие в компанията след приключване на стажа.

Включвайки се в обучението ще получите:

  • Фокусирано обучение спрямо направлението и посоката на стажа;
  • Работа с ментор от компанията с дългогодишен опит;
  • Възможност за работа по реални проекти;
  • Поетапна обратна връзка за представянето и изготвяне на план за кариерно развитие в компанията;
  • Платен стаж и възможност за дългосрочно развитие в компанията.

Детайлна информация за стажантската ни програма може да намерите тук: https://www.methodia.com/careers

Детайлна информация за позицията Trainee Software Development : https://джава.com/en/tr-sw/

Детайлна информация за позицията Trainee Customer Service and Business Consulting: https://джава.com/en/trainee-csbc/