Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

ИИКТ-БАН търси да назначи програмисти, докторанти и постдокторанти за работа по международен проект

NEMO BMI: Авто-адаптивен невроморфен интерфейс мозък-машина: към напълно вградени невропротези

Партньори:

  • Комисариат за Атомна Енергия и Алтернативни Енергии (CEA), Франция – координатор на проекта
  • Институт по Информационни и Комуникационни Технологии – БАН (IICT-BAS), България
  • ONWARD Medical B.V., Холандия
  • Федерален Технологичен Институт в Лозана, Швейцария

Проектът ще провежда изследване на неасистирани и лесни за употреба мобилни невропротези, включващи безжично записващо устройство, декодер на мозъчната активност в реално време и стимулатор на гръбначния мозък. Задачата на колектива от ИИКТ-БАН има за цел значително подобряване на автономността на пациента посредством въвеждане на авто-адаптивна система за обучение на декодера в процеса на използването на невропротезата. За целта ще се използват най-модерните софтуерни технологии в областта на невронауката, използващи spike timing модели на невроните.

Заплащане: брутна работна заплата за пълен работен ден 2223 Евро на месец с опция за назначаване и на непълен работен ден със съответното почасово заплащане

Допълнителни възможности: защита на докторски дисертации по темата на проекта + контакти с нашите чуждестранни партньори

Планирана дата за стартиране на проекта: 1 октомври 2022г.

Продължителност на проекта: 36 месеца

За контакт: Проф. Петя Копринкова-Христова – ръководител за ИИКТ-БАН

e-mail: pkoprinkova@yahoo.com, petia.koprinkova@iict.bas.bg

mobile: 0887330498

Таг