Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

ИИКТ БАН търси студенти за работа по проект

Институтът по информационни и комуникационни технологии към БАН, търси студенти за работа по проект за извличане на знание от текст с цел изграждане на Мрежа от знания (Knowledge graph), с помощта на обработка на български текстове с методи от езиковите технологии. Задачите ще включват обработка на текстови корпуси, трениране на модели с невронни мрежи, бази данни за анализирани текстове и подобни. Работата е свързана с Национален инфраструктурен проект: https://clada-bg.eu/en/.

Таг