Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Учител по математика за ученици от 8 клас

164-та Гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ в гр. София, търси учител по математика за ученици от 8 клас - пълен норматив от часове. 

Кандидатства се с автобиография, която се изпраща на: oficina@ibbcervantes-bg.com в срок до: 31 август 2022 г.

При въпроси, може да се обадите на тел: +35929461322

Може да кандидатстват студенти завършили поне 3 курс /да изпратят и академична справка от курса на обучение/, като това може да бъде признато като педагогическа практика на по-късен етап.

Таг