Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Частно основно училище „Ерих Кестнер“ търси учител по математика

Частно основно училище „Ерих Кестнер“ е основано през 1996 г.

Училището съчетава успешно задължителната програма на МОН с интензивното изучаване на чужд език - немски от 1. клас. В програмата на основното училище се включват компютърно обучение от 1. клас и английски като втори чужд език от 4. клас.

Учебното съдържание по предметите информатика и информационни технологии е съобразено напълно с учебните програми и държавните образователни изисквания на МОН. Кабинетите са оборудвани със съвременна техника и неограничен достъп до интернет.

 Математиката се изучава задълбочено според Държавните образователни изисквания на задължително ниво. Резултатите от НВО и ДЗИ са традиционно високи.

Преподавателите са с висока професионална квалификация и педагогически опит, прилагат съвременни методи на обучение, работят с чувство за отговорност и прилагат високи критерии при оценяване. учебният процес се провежда сутрин от 8.30 до 14.00 часа в класовете от 5-и до 12-и. Колективът на основното училище е сравнително млад, атмосферата е приятелска и екипната работа е основен принцип.

Подробна информация за ЧОУ и ЧНГ „Ерих Кестнер“ можете да намерите на: www.eks-bg.eu 

Таг