Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Търси се учител по информатика и информационни технологии

29. СУ "Кузман Шапкарев" предлага работа за учител по информатика и информационни технологии, пълен щат. 

Заплата: 1486 лв. + лекторски възнаграждения.

Учебните часове са само първа смяна. Класовете се делят на групи. Учителят разполага с оборудван самостоятелен кабинет. 

Адрес: София, ул. "Г.С.Раковски" №20.

Е-mail: sou_29@abv.bg

Тел. 02/8319119

Таг