Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Стаж ИТ в Алианц България

logo allianz 

«Алианц Банк България» АД - Част от Allianz SE – световен лидер в застраховането и финансовите услуги. Компанията има над 131- годишна традиция на професионализъм и високи стандарти във взаимоотношенията със своите клиенти и служители. "Алианц България" АД търси сериозен кандидат за позицията: Стажант за ИТ екип.

 ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

1.Подпомага методолизите за  работа със софтуерните продукти на компанията.

2. Подпомага екипа за поддържане и актуализиране програмните продукти и интерфейсите с външни системи

3. Подпомага екипа за следенето  за състоянието на програмните продукти и коректността на базите данни

4. Участва в тестването на програми или модули за приложение, които отговарят на спецификациите на проектите

5. Подпомага  методолозите за подготвянето и обновява техническата  документация  за програмните продукти

6. Участва в  дефинирана методология и стандарти

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ:

 • Студенти – последна или предпоследна година по компютърни науки или сходно образование;
 • Познания за релационни бази данни  - SQL (PL/SQL)
 • Способност за работа с голям интензитет - изпълнение на задачи в кратки срокове и в динамична работна среда
 • Комуникативни умения;
 • Организираност;
 • Работа в екип
 • Ползване на английски език на работно ниво

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Платен стаж;
 • Гъвкава продължителност, желателно мин. 3 месеца;
 • Гъвкаво работно време;
 • Обучение и професионална практика в екип от отлични специалисти;
 • Ползване на международен опит във финансова група с изградени традиции;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: CV.

      Моля, кандидатурите да се подават на мейл – hr@allianz.bg до 20.12.2022 г.  Всички кандидатури ще се разглеждат при стриктно спазване на изискванията за защита на личните данни по смисъла на закона. Ще бъдат поканени на интервю само кандидати, чиято професионална подготовка съответства на желания професионален профил.