Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Стажантска програма Пролет 2023 на ЕСРИ България

Нашата страст да подобряваме качеството на живот и устойчивото развитие на обществото, в което живеем, чрез силата на Географските информационни системи, които са в основата на всичко което правим.

Есри ГИС технологията вдъхновява и позволява на държавните институции, частния бизнес, НПО сектора и академията да работят по-ефективно, да оптимизират процесите си, да се възползват от иновациите, за да намаляват своите разходи, да предоставят по-качествени и модерни услуги, да спасяват животи. Ето защо искаме да дадем шанс на младите хора у нас за работа с новите ГИС технологии в професионална бизнес среда.

Екипната атмосфера е важна за нас. Средата в компанията е неформална и приятелска, но очакваме от Вас дадете всичко от себе си и да покажете, че Вашата работа има значение. Ще работите с широк кръг от най-нови технологии и ние активно насърчаваме иновативното им прилагане от Ваша страна.

Ще получите достъп до обучение, което позволява да развиете умения и да повишите знанията Ви за ГИС и Есри платформата. Същевременно, водени от ментор, ще учите „в движение“ като работите по текущи проекти на компанията и реално допринасяте за общия ни успех.

Повече информация и начин на кандидатстване ТУК.