Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Безплатен курс по програмиране - Ray Tracing - Chaos

logo 

Ако се интересувате от софтуер за създаване на компютърна графика, кандидатствайте за безплатния курс по програмиране на тема “Ray Tracing”, организиран от Chaos, до 21 февруари.

Курсът е подходящ за всеки, който има базов опит с програмиране на С++ и иска да разбере как се създава софтуер за компютърна графика. Важни за участието в курса са знанията по математика, аналитична геометрия и работа с матрици. 

Курсът ще започне на 28-ми февруари и ще се провежда онлайн всеки вторник от 18:30 ч. до началото на м. юни. 

Автор и водещ на курса е Владислав Вълчев, който повече от 10 години e част от екипа на Chaos и участва в разработването на световноизвестния софтуер за рендериране V-Ray. В момента той ръководи екипа, разработващ #ChaosVantage (chaos.com/vantage), real-time rendering software.

Запознайте се с лектора и програмата на курса, и кандидатствайте до 21 февруари на bit.ly/3ZFX6nb.