Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Стажантска програма 2023 - Технологика ЕАД

logo Technologica   

В ТехноЛогика създаваме собствени софтуерни продукти и иновативни решения, като непрекъснато следим зараждащите се технологии и възможности и инвестираме в идеите на нашите служители.

Заедно създаваме системи, които спестяват милиони часове годишно на гражданите за получаване на удостоверения и справки,  контролират движението по пътищата и спасяват човешки животи при бедствия, следят за стабилността на банковата система и подпомагат индустрията да бъде конкурентоспособна.

Като част от нашия екип за 10 седмици ще получиш:

 • присъствен стаж в два етапа:

»          едномесечно специализирано обучение, водено от сертифицирани лектори;

»          участие в един или повече проекти на фирмата, съобразено с профила ти.

 • възнаграждение;
 • ментор от компанията с дългогодишен опит;
 • предложение за постоянна работа в Бургас или в София, ако си постигнал добри резултати по време на стажа.

Стажантите от Бургас преминават етапа на обучение в София, като ТехноЛогика осигурява и заплаща настаняването им за този период.

Ние очакваме от теб:

 • завършени курсове по програмиране или бази данни;
 • издържани всички изпити през текущата учебна година;
 • интерес и желание за развитие в сферата на разработка на софтуерни продукти, релационни бази данни и/или .NET/Java  програмиране;
 • добър писмен и говорим английски език;
 • аналитично и иновативно мислене,
 • прецизност, инициативност, умения за работа в екип.

Етапи на подбор:

 • набиране на кандидати - 10.04 - 30.06.2023 г.;
 • изпит по SQL и  алгоритмични задачи – всеки месец до 30.06.2023 г.;
 • успешно издържалите изпита ще бъдат поканени на интервю;
 • въз основа на представянето по време на обучението ще бъде направен подбор на тези, които ще продължат стажа с втория етап – работа по проекти.

Период на провеждане на стажантската програма:

юли - октомври 2023 г.

Ако искаш това - стажантската програма на ТехноЛогика е точно за теб!