Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Виртуално събитие на САП Лабс България

На 29.05.2023 г. от 17:30 ч. САП Лабс България организира виртуално събитие, което е насочено за хора в ранен етап от тяхното кариерно развитие. 

Каква е идеята на събитието ?

4 специалисти екип подбор от САП ще споделят добри практики,съвети и насоки как кандидатите да се справят добре по време на интервю.

LinkedIN:  https://www.linkedin.com/events/nailyourinterviews-askthesaprec7059087275996962817/comments/

Събитието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация през линка на събитията, за да може на кандидатите да се изпрати zoom link за достъп преди него.