Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Институт GATE стартира лятна стажантска програма за млади таланти в областта на големите данни и изкуствения интелект

Институтът GATE обявява лятната си стажантска програма, насочена към млади таланти с интерес към големите данни и изкуствения интелект. 

Три-месечната програма ще започне през юли и предлага уникална възможност за придобиване на практически опит и работа по интердисциплинарни изследователски проекти заедно с водещи експерти в областта.

За програмата:

Участниците в стажантската програма на Института GATE ще станат неразделна част от нашия новаторски екип и ще бъдат ангажирани с проекти, обхващащи управление, анализ, визуализация и инженеринг на данни. 

Подробности за стажа:

 • Продължителност: 12 седмици, с начало през юли

 • Формат: Хибриден (присъствено и онлайн)

 • Фокус области: Управление на данни, Анализ на данни, Визуализация на данни, Инженеринг на данни

Изисквания:

Идеалните кандидати трябва да демонстрират силен интерес към големите данни и изкуствения интелект, да бъдат мотивирани и амбициозни и с добри аналитични и умения за решаване на проблеми. Търсят се хора с умения в програмирането на езици като Python, Java или C++ . Кандидатите трябва да бъдат студенти или завършили в областта на STEM.

За тези, които кандидатстват за стаж в приложната област „Градове на бъдещето“, се ценят умения в машинното обучение, задълбоченото обучение, компютърното зрение, Game Engines (Unity, Unreal), 3D визуализацията на градски данни, моделирането на данни, бази данни, XML, JSON, Postgres – моделиране на градски данни, разработка на мобилни приложения.

Кандидатите, интересуващи се от откриването и изследването на дезинформация, трябва да притежават комбинация от технически и аналитични умения или опит в области като антропология, социология, политически науки или комуникационни науки, интерес към влиянието на дезинформацията върху българската политическа среда.

Какво предлагаме:

 • Възнаграждение: 3-месечен платен стаж

 • Опит: Практически опит с водещи изследователски проекти

 • Проекти: Възможности за участие в национални и международни проекти

 • Среда: Работа във високотехнологична сграда с модерни инструменти за обработка на данни

 • Развитие: Развитие на умения и компетенции в областта на големите данни и изкуствения интелект

 • Обучение: Достъп до интересни и полезни обучителни сесии

 • Менторство: Насоки и подкрепа от опитни изследователи и личен ментор

 • Гъвкавост: Гъвкаво работно време, съобразено с академичния график

 • Бъдещи възможности: Постоянна заетост след завършване на стажа

Процес на кандидатстване:

Изпратете своето CV и мотивационно писмо до 21 юни 2024 г. на career@gate-ai.eu

Подбраните кандидати ще бъдат поканени на интервюта, които ще се проведат до 30 юни 2024 г.

Присъединете се към нас и започнете пътешествие, изпълнено с обучение,  значими изследвания и иновации. Това е Вашият шанс да станете част от водещ екип в областта на големите данни и изкуствения интелект!

За повече информация https://gate-ai.eu/bg/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b6/