Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

ЛЕТЕН СТАЖ 17.07.-31.08.2024 в Датамакс АД за Програмист Платежни системи

ePay_Logo.jpg

Търсите добър старт в кариерата?
Искате да се развивате и усъвършенствате?
Искате да работите в приятелска и спокойна атмосфера?
Ще се радваме да се присъедините към екипа ни, където професионализма и приятелството вървят ръка за ръка. Компанията ни е специализирана в изграждането на интегрирани информационни системи с финансово-икономическа насоченост. И тази година предлагаме платена стажантска програма за млади специалисти-студенти (последна или предпоследна година в университета), които имат желание да добиват практически опит при разработване на компоненти за приложения на банкова платежна система.
 

Тук можете да участвате в реални проекти и да ползвате наличната информационна база. За нас е важно всеки стажант да успее да навлезе и вникне в работния процес и да придобие реални и полезни знания за длъжността. С възможност за предложение за работа в някой от отделите ни,
след приключване на стажа

Затова при нас, следвайки постъпково изпълнение на реално приложими функционалности:
- Ще се запознаете с цялостния процес на обработка на платежен документ, чрез самостоятелна задачка, реализирана с вътрешно скриптовия ни език.
- Ще се запознаете с основната терминология в банковите системи и в частност банково счетоводство, като ще участвате активно в процеса на тестване и осмисляне на счетоводния
процес.
- Ще натрупатe опит в програмирането на SQL, PL/SQL, Oracle БД и многослойни системи клиент сървър чрез учебни материали за SQL и PL/SQL заедно с примери за упражнения за работа с данните в учебната база на Oracle, както и създаване на нови функционалности в банковата ни
система.
- Ще придобиете знания за работа с операционни системи Linux, Source control system GIT.
 

Стажът протича в офиса ни, в центъра на гр. София. Има възможност за 6 до 8-часова практика, от понеделник до петък, с осигурено работно място за всеки студент. Продължителността на стажа е 17.07.-31.08.2024 г.
Изисквания към студентите:
- Теоретични знания за основи на програмиране, SQL, HTML, CSS.
- Да сте запознати с релационни бази от данни.
- Английски език – работно ниво.
- Аналитични и комуникативни умения, задълбоченост, самостоятелност, умение за изслушване
и вслушване.
 

Вашите лични данни ще бъдат обработвани само за целите на стажантската програма при стриктно спазване на разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни и ЗЗЛД. Можете да упражнявате всичките си права, свързани с личните Ви данни, като например правото на информация, право на достъп, коригиране, ограничаване на обработката или заличаването на вашите данни. Изпращайки кандидатурата си, потвърждавате, че сте наясно и сте съгласни с подобна обработка на данните си. Само одобрените студенти ще бъдат поканени на интервю (разговор).
За да кандидатствате за стаж, моля свържете се с Тихомира Иванова:
Email: tnedelcheva@datamax.bg
Mobile: + 359 884 266 585