Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Факултетът по математика и информатика на СУ с нова лаборатория за симулация на бизнес процеси


 Факултетът по математика и информатика на Софийски университет "Св. Климент Охридски" вече разполага с Център за симулация, бизнес процеси и 3D визуализация.
Лабораторията ще представлява ядро, около което ще се концентрира работата на изградени учени, млади докторанти, постдокторанти и магистри. Привличането на изследователи в Лабораторията и Центъра ще създаде нови възможности за развитие на човешките ресурси, изследователския потенциал, научната среда и инфраструктура.
Проектът е реализиран с подкрепата на проф. Овчарова от Karlsruher Institut für Technologie в партньорство с Технологичния университет в Нарвик, Норвегия и Интерконсулт България.
Източник: Кариери.бг