Подгответе се за Java 7 - IPT курс „Програмиране на Java” от 30 януари

От следващата седма версия на езика Java очакваме: възможност за дефиниране на модули с цел облекчаване на управлението на зависимостите между пакетите, модуларизация на самия JDK (Java Development Kit), включване на множество допълнителни библиотеки (NIO2, фино-гранулярна конкурентност, XQuery и др.), включване на JSR 296 Swing Application Framework – дефинираща инфраструктура за бързо изграждане на разширяеми приложения с графичен интерфейс, поддръжка на видео плейъри в приложения на Java чрез Java Media Components, добавяне на нови анотации и автоматичен извод на типа при generics за избягване на повторения, подобрена обработка на изключения и празни референции, подобрена поддръжка на динамични и скриптови езици, както и подобрен G1 Garbage Collector за по-ефективно управление на динамичната памет.
Сред най-дискутираните нововъведения в Java 7 е добавянето на „closures“ („ламбда изрази“) - възможност за подаване на функции и изрази като аргументи на методи. Това е една от разделителните линии между Java като традиционен език за програмиране и по-нови езици като Scala и Groovie, които се изпълняват върху JVM (Java виртуална машина). Това ще позволи по-ясен и компактен програмен код, например при реализация на новите паралелни масиви за постигане на фино-гранулярна конкурентност и максимално използване на новите многоядрени процесори.
Част от новите библиотеки и технологии, като например бързото автоматизирано изграждане на графични приложения със Swing Application Framework и реализация на фино-гранулярна конкурентност (JSR-166: Concurrency Utilities) ще бъдат застъпени като акценти на новото 17-то издание на курса „Програмиране на Java“, който стартира на 30.01.2010.
Курсът осигурява базисни познания за основите на езика Java (включително новостите в Java 5 и 6 – generics, enumeration types, подобрен for-цикъл за обхождане на колекции, static import, autoboxing, аргументни списъци с променлива дължина, използване на анотации в кода). Той балансира потребността от солидна основа в обектно-ориентираното моделиране/ програмиране и познаването на Java библиотеките от класове (Java API) с нуждата от по-висока ефективност при разработка на многослойни приложения чрез внедряване на последните технологични новости.
Сред останалите новости и акценти са:
основи на UML графична нотация за обектно-ориентирано проектиране (Use Case и Class диаграми);
разработка на пълнофункционални уеб базирани приложения на Java с помощта на подписани аплети и технологиите Java Web Start/ JNLP;
практическа разработка на собствени мрежови приложения от тип клиент-сървър и peer to peer (P2P) през протоколи TCP/ UDP/ multicasting - чат-сървъри и клиенти; програма за фактуриране, включваща RMI клиенти с графичен потребителски интерфейс, централизиран сървър и база данни;
новото за Java 5 и 6 SE Java Persistence API (JPA), което надгражда добилите популярност ORM мениджъри Hibernate/ TopLink/ EclipseLink и улеснява съхраняването на данните в база данни, като прави ненужни както писането на SQL заявки, така и на XML описания на данните, заменяйки ги с анотации в кода;
NetBeans 6.8 - наскоро излязлата последна версия на продукта, повишаваща продуктивността чрез бързо изграждане на потребителски интерфейси с графичен билдър, и създаване на entity beans чрез помощници директно от таблици в базата данни;
бързо изграждане на потребителски интерфейси с графичен билдър;
автоматизирано създаване на Java Persistence API (JPA) entity beans и контролни класове чрез помощници директно от таблици в базата данни;
разбиране на предимствата и недостатъците на различните архитектурни решения и използване на най-добрите практики (Reusable Design Paterns) в зависимост от спецификата на проекта;
запознаване с механизмите за сигурност в Java, декларативна сигурност, базирана на политики;
курсът завършва с проект - разработка на цялостно трислойно клиент/сървър приложение с използване на Remote Method Invocation (RMI) middleware.
постигане на максимална скорост и разширяемост при разработката на многослойни клиент-сървър приложения чрез съчетаване на изброените по-горе технологии и подходи.
Курсът е насочен към мотивирани млади хора с амбиция за бърза професионална реализация като Java разработчици. Не се изискват предварителни познания по програмиране, но е необходимо добре развито логическо мислене и готовност да бъде отделено време за самостоятелни упражнения и решаване на поставените задачи. Всеки модул завършва с тест и задача, което гарантира надеждна обратна връзка за участниците.
За учащи до 25-годишна възраст е предвидена 20% отстъпка от цената на курса.
Курсът може да бъде използван за запознаване на екипи от софтуерни компании с последните новости в Java технологиите.
Като лицензиран посредник по подбор на персонал, IPT предлага на фирмите от IT бранша подготвени специалисти за позицията Junior Java Developer, както и възможност за допълнително обучение по съобразена с изискванията на работодателя програма.
Курсът се води от Траян Илиев - квалифициран преподавател с 9-годишен педагогически стаж във ФМИ на СУ и практически опит в управлението и разработката на бизнес софтуерни проекти (eLearning, WebTV, Web 2.0 Mashups, JavaScript Portlets).
Фирма “Ай Пи Ти – Интелекчуал Продъктс енд Технолоджис” ЕООД има богат опит в предлагането на образователни решения и консултации в областта на софтуерната разработка.
Подробни учебни програми на предлаганите курсове, допълнителна и контактна информация можете да намерите на фирмения сайт http://www.iproduct.org/
За записване и допълнителна информация:
тел.: + 359 2 973 38 38
E-mail: office@iproduct.org
http://www.iproduct.org