Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Отворени семинари на Мусала Софт: Spring MVC and DAO Support

Отворени семинари на Мусала Софт: Spring MVC and DAO Support, 17.12.2010
(петък), 17:30 ч., бул. Драган Цанков 36, Интерпред, зала Бургас

По време на семинара ще се запознаем с ключови похвати като Dependency
Injection/Inversion of Control и как Spring изгражда вътрешната
инфраструктура на едно приложение.
Ще се направи въведение в различните способи, които Spring Framework
предоставя за връзка и работа с бази от данни, Schedule tasks и начинът за
имплементация на MVC, web services и RESTfull services. Ще бъдат показани
и възможностите за интеграция с други платформи като JSF и DWR. В края на
семинара с практическа демонстрация ще видим реализацията на всички
презентирани подходи.