Експерт Вижън обявява места за стажанти

Ще бъдат избрани трима студенти от ФМИ. Стажовете са платени. Повече информация за
стажантската програма на Експерт Вижън можете да видите тук.