Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Гъвкавата организация на труда набира скорост по цял свят

Осемдесет и един процента от работодателите в света са въвели гъвкава организация на труда. Според 60% от тях този модел е по-изгоден отколкото традиционната работа в офис, а според малко над 40% - води до по-добра продуктивност и резултати.
Такива са изводите от проучването на доставчика на решения за работното място Регус груп, проведено през февруари т.г. сред 17 хил. бизнес организации от 80 страни по света.
Освен намалените режийни и повишената производителност на персонала, три четвърти от анкетираните работодатели изтъкват като ползи от гъвкавата организация на труда постигането на по-добър баланс между работата и личния живот, както и повишената лична мотивация и удовлетвореност. 25% от тях са убедени също, че този модел помага на служителите да се реорганизират бързо, така че да посрещат предизвикателствата на бизнеса. Други 25% от участниците в проучването са доволни от това, че гъвкавата организация на работа им позволява да наемат по-широк кръг от професионалисти, разпръснати в различни локации.
Изследването установява обаче една основна пречка за още по-широката употреба на този модел – доверието. В 40% от анкетираните бизнес организации възможности за дистанционна работа и за гъвкави графици се предоставят само на висшия и ръководен персонал. "Така някои фирми могат да пропуснат големи възможности и дори да отблъснат някои нови таланти, които са успели да привлекат с големи усилия," коментира Гари Гъртлър, говорител на "Регус" за България.
източник: Кариери.бг