проект „Студентски стипендии и награди”

На 06.06.2011 г. Министерството на образованието, младежта и науката открива кампанията за кандидатстване за стипендии и награди за зимния и летния семестър на учебната 2010/2011 г. по проект „Студентски стипендии и награди” - II фаза, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”.
В срок от 06.06.2011 до 26.06.2011 г. студентите имат възможност да кандидатстват по електронен път чрез настоящата страница. Крайната дата за подаване на документите за стипендии и награди на хартиен носител във висшите училища е 30.06.2011 г. Подробни разяснения ще намерите в секцията „Онлайн кандидатстване”.
Успех!