Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Да подкрепим изявени студенти от ФМИ

На световните финали на състезанието Imagine Cup тази година се класираха
2 български отбора - в категория Софтуерен дизайн (традиционно) и
Разработка на игри, където за първи път има класиран отбор. И в двата
отбора има представители на ФМИ
- в Walk2Help, който се състезава в
софтуерен дизайн това е Александър Далемски, а в Green World - Богдана
Ракова и Лазар Николов
. Проектите на колегите са много силни и имат добри
шансове да спечелят награди!
В момента тече гласуване за "награда на публиката" така че нека подкрепим
колегите
- линковете за гласуване, както и връзки към фейсбук страниците
на отборите, където са описани в подробности техните решения можете да
намерите на:
http://blogs.msdn.com/b/dpe_bulgaria/archive/2011/06/21/the-bulgarian-teams-at-imagine-cup.aspx
Проектите и на двата отбора са ориентирани основно към опазването на
околната среда, но добавят и допълнителни елементи, които правят решенията
им по-интересни. Тъй като са в процес на подобряване на решенията си,
всяка обратна връзка би им била изключително полезна. Ако имате
предложения към тях можете да комуникирате с доц. Димитър Биров
(birov@fmi.uni-sofia.bg) или Рая Юнакова (rayayu@microsoft.com).