Докторантска стипендия във Франция

PhD position in the "Networks, Security and Multimedia" department of TELECOM Brittany, Rennes, France.
Висшето инженерно училище и център за международни изследвания Telecom-Bretagne, Франция отпуска 1 докторантска стипендия за студент от ФМИ.
Кандидатът трябва да има отлични познания в поне една от следните области: Статистика, Теория на графите, Теория на опашките (Queueing theory), Теория на игрите, Математическо моделиране, Симулации, Оптимиране, Компютърни мрежи. Като цяло кандидатът трябва да има добра обща алгоритмична и/или математическа подготовка. Доброто владеене на английски език е задължително (френският език няма значение).
Желаещите да кандидатстват, да изпратят CV на доц. Димитър Биров birov@fmi.uni-sofia.bg до 11 юли (понеделник) 2011г.