Немски фондации отпускат стипендии за кандидат-магистри от Източна Европа

Германските фондации "Рохус и Беатрис Мумерт" и "Роберт Бош" предоставят стипендии за студенти от Централна и Югоизточна Европа с висше образование в специалности като икономика, бизнес администрация, мениджмънт в туризма и инженерни науки. Финансирането ще покрие двугодишна магистърска програма в университета в Кьолн, в спортното висше училище в Кьолн или в Рейнско-Вестфалския технически университет в Аахен.
Кандидатите трябва да са завършили бакалавърската си степен преди началото на стипендиантската програма, което е от зимния семестър на академичната година 2012/2013. Те трябва да владеят много добре немски и английски език и да имат отлични резултати в университета.
От тях се очаква да покажат изявен лидерски потенциал, ентусиазъм и гражданска отговорност, както и готовност да се върнат в родината си след приключване на програмата.
Стипендията включва месечна издръжка между 850 и 900 евро и още 228 евро на семестър за провеждане на проучвания. Отделно се покриват разходите за пътуване и се отпускат 700 евро за лаптоп на одобрените.
По време на стипендиантската програма студентите ще имат възможност да практикуват в различни немски предприятия, ще участват в различни семинари и колоквиуми.
Повече информация за процедурата за кандидатстване има на сайта на фондация "Мумерт". Документи се приемат от 1 септември до 1 ноември на имейл адреса на фондация "Роберт Бош".
Източник: Кариери.бг