Kontrax - състезание по програмиране

От 09.11.2011 г. до към средата на декември фирма Контракс провежда състезание по програмиране със скромен награден фонд.
kontrax.bg/contest
Участниците трябва да бъдат студенти, които към момента не работят като програмисти.
Състезанието е в два кръга. В първия кръг участниците трябва да решат алгоритмична задача. Решенията се предават на сайта до 04.12.2011 г. включително. Скоро след това авторите на най-добрите решения се явяват на втори кръг в офиса на фирмата.