Бизнесът за висшето образование в България 2009

Резултатите от проучване сред 655 души – директори/мениджъри по УЧР и специалисти по УЧР от отделите във фирми, членуващи в БАУРЧР, както и управители, директори, ръководители на отдели на други фирми от Форума на Българските Бизнес Лидери (BBLF) и от БТПП вече са огласени в специален доклад, който можете да прочетете на този адрес: http://www.novavizia.com/7237.html