Програмата „Космически Предизвикателства 2010”

Институт за Космически Изследвания – БАН, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Институт „Диалог Европа”, Сдружение с Нестопанска Цел „Циолковски” и други започват нова инициатива.
Програмата „Космически Предизвикателства 2010” е с учебна насоченост. Основната й цел е представянето на космическите науки и изследвания на глобално ниво пред широката студентска аудитория.
Важността от базови познания в областта на космическите изследвания е основен приоритет на института. Обществеността често е дезинформирана относно космическите науки и тяхното състояние и важност. Голям процент от младите българи живеят и се развиват без да разбират основите на космическите науки. Те подценяват важността на космическите изследвания и тяхната роля за развитието на модерното общество.
* Популяризиране на космическите изследвания и тяхната важност
* Запознаване с водещите космически проекти и програми в глобален план: НАСА, Роскосмос, Европейската Космическа Агенция, Гемранската Национална Космическа Програма (DLR), Японската Аерокосмическа Изследователска Агенция (JAXA), Френската Национална Космическа Програма и други
* Представяне на актуалната българска космическа програма и нейното място в общата европейска програма
* Установяване на контакти с младите хора с различно образование
* Сътрудничество с водещи университети в България (СУ, УНСС, ТУ)
* Установяване на контакти с чуждестранни образователни институции в сферата на космическите науки и изследвания
В рамките на САМО 10 часа ще можете да се запознаете с последните научни и технически разработки на НАСА, на Европейската Космическа Агенция, на Руската Космическа Програма, на Японската Национална Космическа Програма и на други водещи световни програми.
Ще можете да зададете своите въпроси и да комуникирате свободно с доказани професионалисти в областта на космическите науки и изследвания.
Ще можете да разберете как да преследвате успешна кариера в областта на космическите науки и изследвания!
ПОКАНЕТЕ своите приятели в нашата група!
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА ЛЕКЦИИТЕ на уебсайта ни - http://spaceedu.net!
Нека докажем заедно , че младите хора в България имат потенциал и желание за развитие!
ПОДКРЕПЕТЕ инициативата и открийте ново поле за изява!
Също можете да се присъедините и чрез Facebook: Space Challenges 2010 group - http://www.facebook.com/reqs.php#!/group.php?gid=278856036537
http://SPACEEDU.NET