Отворен семинар на Мусала Софт

Тема: IBM Rational Data Architect – средство за реализация на Logical Data Model и приложение в системата за обработка на деларации на холандските митници
Дата: 31.03.2010, 18:00 ч.
Място: бул. Драган Цанков 36, Интерпред, зала Пловдив
Семинарите са отворени за посещение от студентите на ФМИ
Подробности: Целта на семинара е да бъде направено кратко въведение в същността на RDA - Rational Data Architect и неговите функции. След това ще се наблегне на реализацията на LDM - Logical Data Model, неговите цели и специфики. Ще бъде представена кратка демонстрация на създаването на модела и ще се опише как се прилага в един от проектите на Мусала Софт, а именно Declaration Management System за холандските митници.