Кандидатствайте за Европейски стипендии и награди към МОМН

От 16 ноември 2009 г. Министерството на образованието, младежта и науката открива кампанията по кандидатстване за стипендии и награди по проект „Студентски стипендии и награди”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 година” за зимния семестър на учебната 2009/2010 година. В срок до 30 ноември 2009 г. студентите ще имат възможност да кандидатстват за стипендии и награди чрез настоящата интернет страница, разработена специално за целта, на която може да бъде намерена и допълнителна информация за кандидатстването. Съгласно реда и условията за предоставяне на студентски стипендии и награди по проект „Студентски стипендии и награди” студентите в първи курс на обучение (ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”) нямат право да кандидатстват през първия семестър от обучението си.