Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Алумни клуб на ФМИ

Във връзка със стартирането на кампанията Алумни клуб на Софийския Университет "Св.Климент Охридски", Кариерният център събира информация за реализацията на възпитаниците на ФМИ, които са завършили факултета през последните 5 години. Кариерният център на ФМИ поканва своите възпитаници да станат членове на Алумни клуба на ФМИ. Всички желаещи да се включат в тази инициатива, могат да изпращат координатите си за контакт /трите имена, имейл адрес, година на дипломиране и специалност, професионална реализация - пряко или непряко по специалността/ на Оксана Младенова, организатор в КЦ на адрес: career@fmi.uni-sofia.bg

 

Таг