Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Стипендии на германската служба за академичен обмен DAAD

От 1991 г. Германската служба за академичен обмен- DAAD, в сътрудничество с МФ "Св.Св. Кирил и Методий", отпуска стипендии за следване и научно-изследователска работа в Германия в следните категории:

  • Летни курсове за студенти
  • Краткосрочни стипендии за германисти
  • Стипендии за студенти след първа диплома
  • Стипендии за аспиранти и млади учени
  • Стипендии за университетски преподаватели
  • Стипендии за студентски групи
  • Стипендии за алумни

Повече информация относно кандиатстването можете да намерите на сайта на МФ "Св. Св. Кирил и Методий" и в Кариерния център на ФМИ.