Безплатни Летни семинари на германския Колеж Теодор Хойс

Колежът Теодор Хойс към фондация Робърт Бош и сдружение МитОст подпомага гражданската инициативност у немскоговорящи младежи на възраст между 18 и 25 години от различни европейски държави. Годишно колежът подкрепя между 50 и 60 младежи от Източна, Централна и Югоизточна Европа, Централна Азия, Южен Кавказ и Германия в реализирането на проектите им.

AUSTRALIA, Managing Director

Organisation Name:     Arocore Co., Ltd
Name:                       Hargreaves, Kit
Organisational Position: Managing Director
Committee:                AUSTRALIA, AUSTRALIA
Status:                       Available
Exchange Type:          Technical Traineeship

AIESEC CHANDIGARH, INDIA, CEO

Organisation Name:     Techmada Solutions
Name:                       Ahuja, Manik
Organisational Position: CEO
Committee:                AIESEC CHANDIGARH, INDIA
Status                       Available

AIESEC RUC, CHINA, MAINLAND, HR

Organisation Name:      Exoweb
Name:                        Guo, Fiona
Organisational Position:  HR
Committee:                 AIESEC RUC, CHINA, MAINLAND
Status:                       Available

AIESEC LJUBLJANA, General manager

Organisation Name Virtua d.o.o.
Name:            Suhadolc, Jernej
Organisational Position:  general manager
Committee:  AIESEC LJUBLJANA, SLOVENIA
Status Available
Exchange Type: Technical Traineeship
TN Link http://www.myaiesec.net/exchange/viewtn.do?tnid=100015034

AIESEC DEBRECEN, Technical Traineeship

Organisation Name:  IT Services Hungary Ltd
Name:  Bajdor, Csaba
Organisational Position N/A
Committee: AIESEC DEBRECEN, HUNGARY
Status Available
Exchange Type: Technical Traineeship
TN Link http://www.myaiesec.net/exchange/viewtn.do?tnid=100027267

AIESEC PRAHA, Managing director

TN Form Details
Organisation Name: COMPELSON
Name Kožušník, Dušan
Organisational Position managing director
Committee AIESEC PRAHA, CZECH REPUBLIC
Status Available
Exchange Type Technical Traineeship
TN Link http://www.myaiesec.net/exchange/viewtn.do?tnid=100030960

EXPERIENCED FRONT-END (JavaScript) DEVELOPER

Bulwork™ the First IT/ ITES Recruitment Agency in Bulgaria having a reputation for delivering a high standard of services both for candidates and clients is looking for one of its clients - a representative of an US leader in the development of network efficient and user friendly Internet applications:
 
EXPERIENCED FRONT-END (JavaScript) DEVELOPER

Main responsibilities:

Кандидатствайте за Европейски стипендии и награди към МОМН

От 16 ноември 2009 г. Министерството на образованието, младежта и науката открива кампанията по кандидатстване за стипендии и награди по проект „Студентски стипендии и награди”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 година” за зимния семестър на учебната 2009/2010 година. В срок до 30 ноември 2009 г.

Шестнадесета лекция на Академия за ИТ Лидери

Академия за ИТ Лидери кани на Лекция всички, за които Facebook, Twitter, Google ... са естествена част от живота
Тема: Social Media: How social networks are changing the media landscape
Лектори: Rasmus Moller-Nielsen, Managing Director, KOMFO
Michael Andreas Hansen, Commercial Director, KOMFO
Кога: 1 декември 2009 (вторник), 18:30-20:00 ч.
Къде: ФМИ , бул. Джеймс Баучер 5, зала Мусaла
Вход: свободен

Test_Analyst_Job_Offer_Ecommera_20.11.2009

Bulwork™ First IT/ ITES Recruitment Agency is looking for one of it`s clients - an international company specialised in development of applications for business process management, software solutions for TV and on-line media. The company wants to attract for its team a

TEST ANALYST

What do we search for?

Support_Specialist_Job_Offer_24.11.2009

Bulwork™ First IT/ITES Recruitment Agency in Bulgaria is looking to recruit for one of its clients and partners – an UK company, which wants to expand its support team with:
 
SUPPORT SPECIALIST (2nd LEVEL)
 

Web_Developer_Job_Offer_24.11.2009

Bulwork™ First IT/ ITES Recruitment Agency is looking to recruit for one of its clients – a big software company which is going to expand its Web Developement Team:
 
WEB DEVELOPER

Purpose of the role:
- You will be responsible for code development of various web projects.
 
Main requirements:

Syndicate content