career@fmi newsletter

Отворени семинари на Мусала Софт: Spring MVC and DAO Support

Отворени семинари на Мусала Софт: Spring MVC and DAO Support, 17.12.2010
(петък), 17:30 ч., бул. Драган Цанков 36, Интерпред, зала Бургас

По време на семинара ще се запознаем с ключови похвати като Dependency
Injection/Inversion of Control и как Spring изгражда вътрешната
инфраструктура на едно приложение.
Ще се направи въведение в различните способи, които Spring Framework
предоставя за връзка и работа с бази от данни, Schedule tasks и начинът за
имплементация на MVC, web services и RESTfull services. Ще бъдат показани

Актуална информация за Вас, студенти

По-подробна информация относно проекта за студентските стажове

Уважаеми студенти,
Напоомняме Ви, че срокът за кандидатстване по проекта за студентски стажове е 15 март 2010 година. Предоставяме Ви по-подробна информация относно изискванията към стажантите от страна на фирмите-партньори:

Syndicate content