news

Microsoft Corporation is coming to Bulgaria to interview for our Software Development Engineerpositions—FULL-TIME CANDIDATES

Redmond, Washington, USA(DEADLINE FOR CV SUBMISSION IS February 18, 2011)
Software Development Engineer (SDE)
Work at the Core of Every Product We Build

За студентите в четвърти курс


Заедно в час предлага на студентите от четвърти курс програма, която едновременно ще развие лидерските им умения и ще повиши качеството на образованието за учениците, които имат най-голяма нужда от подкрепа. Търсим хора с постижения, амбициозни, способни и с желание да направят нещо значимо. Кандидатите могат да бъдат от всички специалности, изучавани във ФМИ. Одобрените за програмата за учители на Заедно в час ще бъдат обучавани по модела „Преподавай като лидер”,

Покана от ГД „Изследвания” на Европейската комисия за награди „Innovact Campus” 2011

Краен срок: 24 януари 2011г.
Наградите дават възможност на младите студенти с творческа идея за бизнес проект, която може да бъде изпълнена в екип или индивидуално и на европейско ниво. Проектът може да бъде в етап на проектиране в момента на кандидатстването, или вече може да е в действие.
Целта на наградата е да се превръщат най-добрите европейски проекти в иновации в областта на развитието, растежа и заетостта.

НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА МЛАДЕЖКА ИНФОРМАЦИЯ

Националният портал за младежка информация www.informiram.eu е разработен по европейски модел от български и чуждестранни експерти в областта на образованието и младежките политики.

Конкурс „От науката към бизнеса – липсващото звено”

Една от целите на проекта REACT е да популяризира кариерното научно развитие чрез примери за сътрудничество между индустрията и академичните среди и възможностите за междусекторна мобилност.
Конкурсът „От науката към бизнеса – липсващото звено” цели да стимулира мотивирани млади хора, които да насочат своите компетенции в помощ на бизнеса, като се популяризира връзката между висшето образование и индустрията и се представи практическото приложение на техните иновационните идеи в реални условия.
ТЪРСИМ

Пол Мариц изнася лекция за бъдещето на компютърните технологии в София

Президентът на софтуерния гигант VMware ще говори пред български студенти и ИТ специалисти за най-горещата тема в компютърния свят – т.нар. “cloud computing”*

Възможности за стаж на студенти от ФМИ в IBM Research в New York

На 18.06 от 11:00 във ФМИ (заседателната зала) ще гостува г-н Мартин Вечев , който работи в изследователския център на IBM в Ney York - IBM TJ Watson Research Center.
Той ще представи програмата за стаж  в IBM Research в New York, както и възможности за стаж на студенти от ФМИ.
Поканват се интересуващи се студенти математика и информатика бакалавър 3 и 4 курс.

Презентация на стажантска програма

На 27-ми май (четвъртък) в зала Мусала на ФМИ от 16:00ч служители на Experian Decision Analytics ще направят презентация на стажантската програма в регионалния отдел за анализи (Regional Analytics Group) и на методологията за моделиране на кредитен риск със стъпкова логистична регресия.

Открита лекция на проф. Петър Бинев (Университета на Южна Каролина)

Тема на лекцията: „Data Processing and Visualization”.
Дата: Лекцията ще се проведе на 28.05.2010 г. (петък) от 15:00 в зала „Мусала“ (325).
Лекцията е предназначена за студенти от всички специалности на ФМИ!

Кандидатствайте за Европейски стипендии и награди към МОМН

От 16 ноември 2009 г. Министерството на образованието, младежта и науката открива кампанията по кандидатстване за стипендии и награди по проект „Студентски стипендии и награди”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 година” за зимния семестър на учебната 2009/2010 година. В срок до 30 ноември 2009 г.

Syndicate content