Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

СТАЖ ПО ПРОГРАМИРАНЕ .NET

logo abbaty

Софтуерна компания предлага 2-месечни и 3-месечни стажове по програмиране и възможност за започване на постоянна работа.
Ние сме, Абати АД, 100% българска софтуерна компания.
Абати АД специализира в разработката на комплексни уеб базирани софтуерни системи управляващи сложни бизнес процеси в различни сфери – бизнес, финанси, държавна администрация и др.
Като партньор на Майкрософт сме ориентиране в разработването на приложения с технологиите на компанията Майкрософт (C#, Microsoft .NET Core, Entity Framework Core). Нашите уеб системи използват най-съвременните технологии като Angular, TypeScript, както и системи за управление на бази данни като PostgreSQL и Microsoft SQL Server.
Към настоящия момент изпълняваме проекти от изключителна важност за държавната администрация, както и се грижим всички разработени от нас информационни системи да са в пълна работоспособност.

Повече информация и начина на кандидатстване ТУК.