Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Изборна дисциплина "Стаж по математика"

Стажантска програма на ИИКТ БАН за студентите от ФМИ

Стажантска програма на ИМИ БАН за студентите от ФМИ

Списък на фирмите, които имат подписани договори за сътрудничество към момента можете да видите ТУК.

Информация за студентите от ФМИ

Какво е студентския стаж?

• Целенасочена инвестиция в знания и опит, които ще ви осигурят по-добри шансове за кариерно развитие и реализация.

Какво ви носи студентския стаж?

• Практически опит в реална работна среда

• Развиване на работни навици

• Развиване на умения за успешно представяне, комуникация, работа в екип, управление на времето, решаване на проблеми и др.

• Натрупване на реален трудов опит още по време на следването, което ще ви помогне да представите по-успешно себе си на следващите етапи от кариерното си развитие.

• Компетентно ръководство от ментор и академичен наставник

• Признаване на стажа от катедрите и присъждане на академични кредитиКой може да кандидаства за стаж?

Всеки студент от ФМИ, завършил семестриално II курс, бакалавърска степен.

Как да кандидатствате?

1. Следете обявите за стаж на сайта на Кариерния център на ФМИ, в секцията Стажове

2. Кандидатствайте за стаж по позициите, които желаете.

Удостоверяване на стажа

За да ви бъде академично признат стажа, е необходиимо:

1. Стажът да е проведен в организация, с която ФМИ е в партньорски взаимоотношения и има сключен договор за сътрудничество по образец.

2. Стаът да е поне 120 работни часа

3. В началото на стажа да представите в Кариерния център

4. В края на стажа да представите в Кариерния център попълнени, подписани и подпечатани следните документи:

Информация за организациите

Искате да предлагате стажантски позиции за студентите от ФМИ? Какво е необходимо?

1. Свързвате се с Кариерния център на ФМИ, за да представите Вашата организация пред ръководството на факултета и след това да организирате представянето на фирмата и стажантската ви програма в зала на ФМИ

2. Сключва се договор за сътрудничество между СУ "Св. Климент Охридски" и вашата организация.

3. Организирате представяне на стажантската ви програма пред студентите на ФМИ.

4. Подгответе обяви за стажантските позиции и ги изпратете на career@fmi.uni-sofia.bg

5. Попълнете и изпратете по емайла на КЦ, бланката за обратна връзка, за да споделите мнението си за подготовката на нашите студенти след края на стажа.

 

СЪОБЩЕНИЕ:

Приканваме всички студенти, най-късно до 20.01.2014г. да представят необходимите документи, изброени по-долу, в Кариерния център, за да бъде отчетен стажът им в съответните фирми, с които Софийският университет има сключен договор.

Документи: