Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Изборна дисциплина "Стаж по информатика"

Списък на фирмите, които имат подписани договори за сътрудничество към момента можете да видите ТУК.

Стажантски програми за студентите от ФМИ

Информация за студентите от ФМИ

Какво е студентския стаж?

• Целенасочена инвестиция в знания и опит, които ще ви осигурят по-добри шансове за кариерно развитие и реализация.

Какво ви носи студентския стаж?

• Практически опит в реална работна среда

• Развиване на работни навици

• Развиване на умения за успешно представяне, комуникация, работа в екип, управление на времето, решаване на проблеми и др.

• Натрупване на реален трудов опит още по време на следването, което ще ви помогне да представите по-успешно себе си на следващите етапи от кариерното си развитие.

• Компетентно ръководство от ментор и академичен наставник

• Признаване на стажа от катедрите и присъждане на академични кредитиКой може да кандидаства за стаж?

Всеки студент от ФМИ, завършил семестриално III курс, бакалавърска степен.

Как да кандидатствате?

1. Следете обявите за стаж на сайта на Кариерния център на ФМИ, в секцията Стажове

2. Кандидатствайте за стаж по позициите, които желаете.

Удостоверяване на стажа

За да ви бъде академично признат стажа, е необходиимо:

1. Стажът да е проведен във фирма, с която ФМИ е в партньорски взаимоотношения и има сключен договор за сътрудничество по образец.

2. Стажът да е поне 240 работни часа

3. В началото на стажа да представите в Кариерния център

  • Програма на стажа - тази бланка се носи попълнена при стартирането на стажа в Кариерния център

4. В края на стажа да представите в Кариерния център попълнени, подписани и подпечатани следните документи:

  • Оценка за стажа от ментора - тази бланка се носи в Кариерния център след края на стажа
  • Служебна бележка от фирмата с подпис и печат. Служебната бележка е в свободен текст и удостоверява периода на стажа Ви.
  • Отчет в рамките на 5/6 страници, в който да опишете подробно какво сте правили по време на стажа и какви са били вашите основни задължения и отговорности. Този отчет ВАЖИ САМО ЗА БАКАЛАВРИ!

ВАЖНО!!!

Срокове и документи за отчитане на избираема дисциплина стаж по информатика.

 

Всички студенти, които искат да им бъде признат стажът, трябва в срок до 18.06.2021 г. най – късно до 17 ч. да представят необходимите документи, изброени по-долу в Кариерния център, за да бъде отчетен стажът им в съответните фирми, с които университетът има сключен договор. Поради епидемичната обстановка в страната, документите се изпращат подписани и сканирани на имейл: career@fmi.uni-sofia.bg 

Документи:

  • Програма на стажа
  • Оценка на ментора
  • Служебна бележка ( издава се от фирмата, в която сте провели стажа и е в свободен текст )
  • Отчет в рамките на 5/6 страници, в който да опишете подробно какво сте правили по време на стажа и какви са били вашите основни задължения и отговорности.  Този отчет важи само за СТУДЕНТИ от ОКС БАКАЛАВЪР!

Информация за фирмите

Искате да предлагате стажантски позиции за студентите от ФМИ? Какво е необходимо?

1. Свързвате се с Кариерния център на ФМИ, за да представите фирмата пред ръководството на факултета и след това да организирате представянето на фирмата и стажантската ви програма в зала на ФМИ

2. Сключва се договор за сътрудничество между СУ "Св. Климент Охридски" и вашата фирма. Двуезичен българо-английски договор за сътрудничество можете да видите тук.

3. Организирате представяне на стажантската ви програма пред студентите на ФМИ.

4. Подгответе обяви за стажантските позиции и ги изпратете на career@fmi.uni-sofia.bg

5. Попълнете и изпратете по емайла на КЦ бланката за обратна връзка, за да изразите мнението си за подготовката нашите студенти след края на стажа.