Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Стажове

Стажове

Стажантска програма за програмисти - Телебид Про

 

Телебид Про обявява стажантската си програма за програмисти.

Какво може да очаквате: 

● Гъвкаво работно време на 4, 6 или 8 часа, съобразено с учебните задължения. 

● Възможност за предварителен тренинг. 

● Персонален Ментор, който ще ви помага с поставените задачи. 

● Заплащане съобразено с постигнатите резултати и изработените часове. 

Лятна стажантска програма Game Developer Intern

Kickstart your journey into game development with us!
We are seeking a motivated Software Engineer Intern who is eager to learn the basics of game creation. By joining our team, you will acquire practical experience, receive guidance from experienced professionals in the industry and have the opportunity to work on a variety of projects.
This internship is your chance to turn your enthusiasm for gaming and coding into real-world skills, paving your way to a promising future in the gaming industry.
 

Analytics Summer Practice 2024 - Experian

Experian BM TM RGB~1.png

Company Description

Experian unlocks the power of data to create opportunities for consumers, businesses and society. At life’s big moments – from buying a home or car, to sending a child to college, to growing a business exponentially by connecting it with new customers – we empower consumers and our clients to manage their data with confidence so they can maximize every opportunity.

Стажантски позиции в сферата на роботиката и софтуерното инженерство в Ocado Technology

Ocado Technology предлага следните Стажантски позиции в сферата на роботиката и софтуерното инженерство. Накратко:

Стажантска програма в направление „Мрежа и услуги“на А1

logo a1

Основните дейности, които ще извършваш, са свързани с участие в управление на процеси в изграждане на обекти от мобилната мрежа, работа в системите за отчети на мобилната мрежа и архивиране на данни, помощ при установяване на проблеми в инфраструктурата, помощ при осигуряване на достъп и контрол на подизпълнители.
Ще разчитаме на теб да участваш в цялостния работен процес, допринасяйки за това крайният клиент да бъде доволен. Ние ще се радваме да бъдем твой партньор в първите стъпки от кариерата ти.

Internship Positions - Bosch

Bosch is a leading global supplier of technology and services for the automotive industry. 

Bosch Engineering Center Sofia was founded in 2019 as an integral part of Bosch worldwide engineering network.  

Today our team of over 600 talented software and hardware professionals work on the latest automotive technologies which shape the future of mobility. Some of our focus areas include Automated Driving Systems, Artificial Intelligence for accident prevention, Driver Assistance, Autonomous Parking, Electric Mobility and eBike Systems. 

Our mission is to contribute to safer mobility through software technologies with care for the environment and society. Join our team and help us transform the automotive industry! 

Стаж за разработчици - Astea Solutions

 

logo astea

Astea Solutions организира платен летен стаж за разработчици с продължителност 4 месеца.

Стажът е групов и преминава през:

* Запознаване с основни ползвани езици, инструменти и технологии 

* Отделни задачи, с които ще упражняваме наученото