Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Стажантски позиции в сферата на роботиката и софтуерното инженерство в Ocado Technology

Ocado Technology предлага следните Стажантски позиции в сферата на роботиката и софтуерното инженерство. Накратко:

  • 5 стажа х 6 месеца в 5 различни екипа
  • Месечно възнаграждение, месечен бонус и допълнителни социални придобивки
  • Трудов договор
  • Активен социален живот в компанията и партита

Ocado Technology има за своя мисия да автоматизира и роботизира сферата на онлайн търговията в световен мащаб. Екипите на компанията в София са специализирани в областите на софтуерното инженерство, роботиката, AI, ML, науката за данните, UX и Продуктов мениджмънт.

Ако сте:

  • студент в специалности, свързани с технологии или математика
  • младши специалист в областта на технологиите
  • или искате да промените професията си...

…имате възможност да се включите в 6-месечна платена стажантска програма в развойния център на Ocado Technology в София.

Стажовете в Ocado Technology дават възможност на хора без или с малко професионален опит да положат начало на своята кариера в областта на технологиите. Пет от всички кандидати ще бъдат поканени да се присъединят към екипа на компанията. На стажантите ще бъдат възложени задачи върху реални бизнес проблеми. Те ще работят по създаването на нови или усъвършенстването на вече работещи технологични продукти и процеси. Успоредно с това, петимата участници в стажантската програма ще бъдат менторирани от опитни професионалисти. В София са съсредоточени едни от най-умелите технологични специалисти на Ocado Technology, чиято работа пряко допринася за технологичния напредък на компанията.

Изберете желаните стажантски позиции и кандидатствайте!

  • Apprentice Engineer - Advanced Technology (Robusta team):

https://careers.ocadogroup.com/jobs/GH-4307889101?gh_jid=4307889101

  • Apprentice Engineer - Advanced Technology (Chuck Norris team):

https://careers.ocadogroup.com/jobs/GH-4307882101?gh_jid=4307882101

  • Apprentice Engineer - Frontend/Bot Diagnostics:

https://careers.ocadogroup.com/jobs/GH-4309470101?gh_jid=4309470101

 

Краен срок за кандидатстване

Всеки един от петте екипа ще затвори приема при достигане на необходимия брой кандидатури. Затова екипът на Ocado Technology насърчава тези кандидати, които имат интерес да участват в процеса по подбор, да кандидатстват час по-скоро!