Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

1 АЕГ обявява работни места за учители по математика

1 АЕГ обявява работни места за учители по математика:

 1. Необходими документи:

 • заявление за кандидатстване за обявеното работно място (попълва се на място в канцеларията на Първа английска езикова гимназия);

 • автобиография;

 • диплома/дипломи за завършено образование/уверение от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за студентите IV курс;

 • препоръки от предходно работно място (ако има такива);

 • трудова книжка или друг документ, доказващ трудов стаж;

 • медицинско удостоверение за работа;

 • медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболявания, посочени в Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист;

 • свидетелство за съдимост;

 • други сертификати, грамоти, отличия;

 1. Срок за подаване на документите — от 05.06.2023 г. до 15.06.2023 г. включително.

 2. Документите могат да бъдат подавани на място в канцеларията на Първа английска езикова гимназия или да бъдат изпратени електронно на адрес aegl@abv.bg.

 3. Отговорно лице за набирането и подбора на персонал за вакантните длъжности е Красимира Колева (служител „Човешки ресурси“). Телефон на канцеларията на Първа английска езикова гимназия 02 944 21 81.

 

 

Таг