Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Trading 212 Bootcamp

Trading 212     

Trading 212 is one of the leading neobrokers in the UK and Europe. We have over 1.5 million clients who invest in the stock market with zero commission through our top rated mobile and web apps. We are offering an unique opportunity to fasttrack your knowledge and career by enrolling in our software development bootcamp.

Стажантска програма 2022 за разработчици на софтуер

В ТехноЛогика създаваме собствени софтуерни продукти и иновативни решения, като непрекъснато следим зараждащите се технологии и възможности и инвестираме в идеите на нашите служители.

Развиваме екип, който не само постига повече и по-значими професионални резултати, а и иска да споделя знания, вярва в общи ценности и инвестира време и усилия в подобряване на средата, в която живеем.

Свободни позиции за експерти в БНБ

Българска народна банка Дирекция „Анализ и контрол на риска“ обявява две свободни места за експерти:

Cyber Security Talks Bulgaria - 10 May, 6:45 PM

Cyber Security Talks Bulgaria e първото ежемесечно събитие в България на тема Киберсигурност, провеждащо се всеки втори вторник на месеца на различно място, предоставено от домакина и спонсорите на текущото издание.

Новото издание на MentorMate DevCamp

Mentor mate logo 

МенторМейт организира поредното издание на MentorMate DevCamp - четири месечна обучителна програма, която дава възможост на млади таланди и студенти да развият необходимите знания и умения и да стартират кариерата си като Data Engineers, Cloud & DevOps или Automation QAs. 

Theoremus Free Positions

Who we are:

We are a Sofia based company and care about the city we live in. At Theoremus, we have a common vision that we want to share and live in cleaner, healthier, happier and better cities overall, and we know that to live this dream today means we have to combine skills, reason and passion in a bold, new way. We’ve gained expertise and are currently focused on two main areas: