Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Конкурс за трима организатори на административните дейности в зала 100 на ФМИ - СКК

Във връзка с решение на Деканския съвет на ФМИ, Деканатът обявява конкурс за трима организатори на административните дейности в зала 100 на ФМИ -  СКК.
Необходими документи:
1.    Молба – свободен текст, която да съдържа координати за връзка (имейл и мобилен телефон задължително);
2.    Визия за организацията на Студентския компютърен клуб.
Документите ще се подават в каб. 209 А, при г-жа Светлана Горанова, в срок до 18 декември 2013 г.
Желателно е документи за кандидатстване да подават само студенти от ФМИ.
След разглеждане на документите, от Деканата ще се осъществи контакт с избраните кандидати.
С тях ще бъде сключен граждански договор, на стойност 150,00 лева на месец, за 3 месеца.

Таг