Конкурс за студентски практики по ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ за 2015/2016 г.

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2015/2016 година

Детайлна информация относно възможностите за провеждане на практики, условията за кандидатстване и необходимите документи, са публикувани на уеб-сайта на СУ „Св. Климент Охридски“:

Международна дейност/Еразъм+/Практики

Краен срок за кандидатстване: 15 юни 2015 г., 17:00 часа

Още информация ТУК.