Специалист Анализ на портфейли в ОББ

Обединена Българска банка /ОББ/ обявява свободна позиция за:

Специалист в отдел „Кредитен риск при портфейли банкиране на дребно“, Дирекция „Управление на риска банкиране на дребно“ 

Изисквания:

  • Висше образование в сферата на икономиката, математиката или статистиката
  • Компютърни умения – MS Office 
  • Много добри анализаторски способности
  • Добро владеене на английски език
  • Професионален опит в областта на анализите и/или регулярен мониторинг на портфейли се считат за предимство
  • Добри познания по вероятностни модели и статистика, както и умения за работа с бази от данни и Microsoft SQL се считат за предимство
  • Способност за ефективна работа в екип и спазване на срокове

Още тук.

  •