Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

СТАЖ ПО ПРОГРАМИРАНЕ Javascript /януари-юни 2016 г./

 Софтуерна компания предлага 2-месечни и 3-месечни стажове по програмиране и възможност за започване на постоянна работа.

Ние сме Абати АД, софтуерна компания, 100% българска, работеща единствено и само на българския пазар.

През 2011 година изработихме информационната система „Преброяване 2011”, чрез която през Интернет се преброи почти половин България, както и редица други системи от национално значение. Само през 2015 година сме разработили осем национални информационни системи използвани от всеки гражданин и фирма в България.

Партньори сме на водещи световни компании и винаги сме в крак с най-съвременните софтуерните технологии и продукти.

Повече информация тук.