Кариерен център

Факултет по математика и информатика

бул. Джеймс Баучер 5

тел. 02 / 8161 589

career@fmi.uni-sofia.bg

Стипендиантска програма на Telebid Pro - hackIT first

 Telebid Pro обявява стипендиантската програма hackIT first. Програмата дава възможност на студенти в първи или втори курс от ИТ специалности да се обучават като получават месечна стипендия, както и възможност за платен стаж в Telebid Pro. Целта на програмата е да развие практически умения като се фокусира изцяло към проекти в разработката на софтуер.

Програмата се провежда от ментори, които са доказани професионалисти в областта. Обучението включва изучаване на съвременни технологии (Linux, Postgres, MongoDB, Redis, JavaScript, Node.js, Python и др.) като дава възможност на студентите да развиват умения по програмиране, но и умения за работа в екип и аналитично мислене.

Обучението се провежда съобразно заетостта на студентите в университета и подходът към всеки студент е индивидуален. Програмата включва занятия по 4 часа седмично, в присъствена форма и самоподготовка. hackIT first дава възможности за участие в международни ИТ проекти.

Стипендията за обучение в hackIT first е в размер от 300 до 600лв. на месец в продължение на 1 година. Студентите с най-добро представяне имат възможност да започнат платен стаж в Telebid Pro.  

Кандидатствайте като попълните формата за кандидатстване.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю в срок до една седмица от момента на кандидатстване.

За повече информация тук.