КОНКУРС ЗА НАГРАДА „130 ГОДИНИ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ”

ФМИ обявява конкурс за 6 еднократни награди „130 години Софийски университет”, както следва:

1. Награда за изявен студент от ОКС „Бакалавър“, направление 4.5. Математика;

2. Награда за изявен студент от ОКС „Бакалавър“, направление 4.6. Информатика и компютърни науки;

3. Награда за изявен студент от ОКС „Магистър“, направление 4.5. Математика;

4. Награда за изявен студент от ОКС „Магистър“, направление 4.6. Информатика и компютърни науки;

5. Награда за изявен докторант в ОНС „Доктор“, направление 4.5. Математика;

6. Награда за изявен докторант в ОНС „Доктор“, направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

Всяка от горепосочените награди ще включва грамота и еднократна награда от 1000 лв.

Наградите ще бъдат присъдени на студенти от ФМИ (ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър” и ОНС „Доктор“) за показани високи резултати в обучението им по професионално направление 4.5. Математика  и професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

Периодът за подаване на документи за награда „130 години Софийски университет” е 5 март – 30 март 2018 г. Кандидатите трябва да представят документите си за участие в конкурса в стая 203 на ФМИ в писмен вид, или в електронен вид на blizneva@fmi.uni-sofia.bg .

Въпроси относно участието и рeгламента на конкурса може да се изпращат  на blizneva@fmi.uni-sofia.bg

Цялата обява можете да видите тук.