ТЪРСИ СЕ УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА И ИТ

46 ОУ "Константин Фотинов" - гр. София, бул. "Хр. Ботев" 109, ТЪРСИ ДА НАЕМЕ УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА И ИТ: на пълен щат, ще преподава на учениците от V, VI и VII кл., работна седмица от вторник до петък (понеделник е методичен ден за преподавателя); графикът на учебните часове по математика и ИТ ще е на разположение на кандидатите при посещението им в училище за събеседване.
Телефони за контакти (10:00 ч.- 16:00 ч.):
0896 04 87 12 - Димитрова (зам - директор)
02/ 831 90 18 - канцелария