Codexio - безплатна 3-месечна обучителна програма

Codexio предлага 3-месечна безплатна обучителна кампания.

Какво представлява обучителната кампания: 3 месеца изцяло подготовка и обучение на селектираните участници. През този период на стажантите се дава един по-малък екипен проект, който ще разработят в началото и един по-голям за финал на третия месец. И двата проекта са изцяло с обучителна цел и на база на начина им на работа по тях се дават насоки за подобряване, обучават се как да приложат изискванията описани в заданието и прочее. Избираме 10 от кандидатствалите като ги разделяме на два екипа, в които те развиват не само уменията си да програмират, но и тези за работа в екип. Предварителните изисквания към кандидатите са наличие на базови познания (в процес на обучение във ВУЗ, преминати курсове или някакъв самостоятелен модел на обучение) като формата за кандидатстване е чрез мотивационно писмо. Кампанията е изцяло безплатна за обучаваните, а най-добре представилите се ще получат предложение за работа.

Подробна информация за самата кампания, можете да намерите тук: https://www.facebook.com/events/644852476393857/